Frengi ( Sifiliz )

Hastalıklar

Frengi ( Sifiliz ) cinsel ilişki ile, anneden bebeğe doğum esnasında veya herhangi bir nedenle hastaya kan verilmesi yoluyla bulaşan ve erken dönemde tedavi edilmezse tehlikeli olabilen bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Etken treponema pallidum adlı bir bakteridir. Primer, sekonder, latent ve tersiyer sifiliz olmak üzere evreleri vardır. Frengi deride bir çok farklı şekil ve renklerde lezyonlara sebep olur ve bu lezyonlar çok farklı deri hastalığına benzediği için teşhis koymak zorlaşır. Bu nedenle hastalığa büyük taklitçi de denir. İngiltere kralı Vlll. Henry ve ünlü ressam Van Gogh’un sifiliz olduğu rivayet edilmektedir.

Frengi genelde cinsel olarak daha aktif olunan 20-30 yaş gruplarında görülür. Ancak her yaşta görülebilir. Yenidoğan bebeklere annelerinden bulaşabilir. Cinsel partneri çok olanlar, hayat kadınları, madde bağımlıları risk grupları arasındadır. Dünyanın her ülkesinde görülür ancak en sık olduğu yerler, Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleridir.

Primer sifiliz ilk bulaştan 10-90 gün sonra oluşur. Genelde peniste, vulvada veya ağız içinde ağrısız, çukur şeklinde ve sulantılı, sert tek veya birkaç ülser şeklinde ortaya çıkar. Anüste, meme ucunda veya parmaklarda da ülser olabilir. Bu evrede yakalanır ve tedavi edilirse iyileşir. Ancak tedavi edilmezse primer sifiliz kendiliğinden iyileşir, ama bakteri vücutta kaldığı için birkaç ay sonra derinin çok farklı yerlerinde, çok farklı renk , şekil ve büyüklükte farklı döküntüler ortaya çıkar. En bulaştırıcı evre bu evredir.

Yani sekonder sifiliz evresi. Bu dönemde hastalık tedavi edilmezse lezyonlar haftalar içinde iyileşir ve bakteri vücutta herhangi bir bulgu vermeden uykuya dalar. Bu döneme latent sifiliz denir. Latent sifiliz birkaç yıldan 25 yıla kadar sürelerde devam eder. Bundan sonra deride, ağız içinde veya genital bölgede yine çok farklı boyut, renk ve şekilde lezyonlar ortaya çıkar. Bu dönemde ayrıca bakteri kalp ve beyin gibi organlara yayılarak ciddi doku hasarına, organ kaybına ve ölüme sebep olabilir.

Anneden bebeğe bulaşan sifilize konjenital sifiliz denir. Deride, saçlı deride,ağızda , genital bölgede , tüm deride birçok farklı tipte lezyon, ayrıca kemikler ağrı ve gelişim bozukluğu, sağırlık, menenjit, dişlerde dökülme ve şekil bozukluğu, çeşitli iç organ hasarlarına sebep olabilir. Bu nedenle erken dönemde tanı koymak ve tedavi oldukça önemlidir.

Frengi ( Sifiliz ) Tedavisi

Sifilizin tedavisinde en etkili ilaç benzatin penisilindir. Hastalığın evresine göre tedavi dozları ayarlanır. Bazı durumlarda hastaneye yatış ve intravenöz (damardan) antibiyotik  vermek gerekebilir. Penisilin alerjisi olanlarda ikinci seçenek tetrasiklin grubu antibiyotiklerdir.

Böyle bir sorununuz varsa en kısa zamanda bir deri ve zührevi hastalıklar uzmanına, diğer adıyla dermatoloji doktoruna başvurmalısınız.

Hastalıklar

Menü